Annonser

18
Apr

S och småföretagen

Med bara 5 månader kvar till valet borde det hetta till ordentligt i debatten snart. Om inte alliansen kommer med något drastiskt utspel som fångar väljarna ser det ut som vi kommer att få en S-ledd regering de kommande fyra åren. Ingen vet dock hur den kommer att se ut. Från småföretagarnas sida kan man spekulera på olika sätt och det ...

17
Apr

Det är Sveriges småföretagare som anställer flest nya medarbetare. Men hur premieras de för det? Genom ett förbud, att aldrig mer få byta karens i sjukförsäkringen från och med den dagen de fyller 55 år. Risken anses allt för stor för att de ska utnyttja försäkringen. Diskriminerande och förolämpande!   Det tidigare fria valet för enskilda näringsidkare att själv avgöra om de vill ...

10
Apr

I stället för dagens avgift 450 kronor förslås det nu kosta 2 850 kronor att ansöka om stämning i ordinarie tvistemål och 1950 kronor enligt småmålslagen. Många av våra medlemmar kan med tanke på omfattningen av deras verksamheter och ekonomiska situation många gånger liknas vid konsumenter. Men de har vid rättsliga tvister inget stöd av konsumentköplagen och Allmänna Reklamationsnämnden. När de ...

31
Mar

För fyra år sedan, inför valet 2010, utsåg Småföretagarnas Riksförbund frågan om slopat sjuklöneansvar för små företagare till den viktigaste att driva under den kommande mandatperioden. Sedan dess har vi skrivit upp emot ett hundra debattartiklar och brev till Riksdagsledamöter för att få de som tar besluten att förstå att denna tillväxthämmande lag är det största hindret för de riktigt små ...

26
Mar

Småföretagarna bidrar med de nya jobben i Sverige. Att de då ”belönas” med ett mycket sämre socialt skyddsnät jämfört med anställda är djupt orättvist. Färsk statistik från Nyföretagarcentrum visar att allt färre nya företag startas i Sverige. Förra året var siffran drygt 60 000, den lägsta på fem år. Med bättre villkor vågar fler satsa. Det är inte bara en fråga ...

25
Mar

ROT-avdraget minskar

Skatteverket konstaterar i ett pressmeddelande i början av januari 2014 att de så kallade ROT-avdragen minskade under år 2013. Någon förklaring till minskningen försökte man sig inte på. Det finns naturligtvis ett flertal möjliga orsaker till detta. Behov av renoveringar och justeringar av privatbostäder har säkert inte minskat. Från våra medlemmar har vi under 2013 fått flera indikatorer ...

20
Mar

Den geografiska fördelningen av tillväxten är mycket skev i Sverige. Ett nytt utanförskap växer fram bland ungdomar som bor upp i landsorter utan framtidshopp. Som en ny rapport från Småföretagarnas Riksförbund visar är dock utvecklingen inte skriven i sten.   Vissa glesbebodda kommuner går mot strömmen och håller nere arbetslösheten. Nyckeln ligger i att förlita sig på jobbskapande i nya företag. ...

13
Mar

I en artikel nyligen i Dagens Industri skrev Näringsminister Annie Lööf och Finansminister Anders Borg om förenklade optioner för engagemang i företagande. Alldeles oavsett innehållet i artikeln gav den upphov till några tankar. Är det så taktiskt riktigt för Annie Lööf att kroka arm med Anders Borg i den situation som hon och Centerpartiet befinner sig i inför valet i höst. ...

11
Mar

För att minska arbetslösheten föreslår Socialdemokraterna ökade kostnader för företagare på i storleksordningen 25 miljarder. En av de branscher som fungerar bra för att unga och invandrare ska komma in på arbetsmarknaden, restaurangbranschen, ska straffbeskattas med både höjd moms och ökade arbetsgivaravgifter för unga. Att öka utanförskap har tidigare inte varit centralt i Socialdemokratisk ideologi. Vi inom Småföretagarna har genomfört undersökningar bland ...

07
Mar

Sedan 2006 har drygt 240 000 nya jobb tillkommit i Sverige. Men den geografiska fördelningen av tillväxten är mycket skev. Hela 93 procent av jobbtillväxten har skett i och omkring Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. I Jämtland har sysselsättningen samtidigt minskat med nästan en procent. Överlag har Sveriges mer glesbefolkade delar upplevt en dystrare utveckling. I många fall dräneras de ...

03
Mar

Den geografiska fördelningen av tillväxten är mycket skev i Sverige. Ett nytt utanförskap växer fram bland ungdomar som bor upp i landsorter utan framtidshopp. Som en ny rapport från Småföretagarnas Riksförbund visar är dock utvecklingen inte skriven i sten.   Vissa glesbebodda kommuner går mot strömmen och håller nere arbetslösheten. Nyckeln ligger i att förlita sig på jobbskapande i nya företag. ...

27
Feb

Allt för få politiker känner till hur småföretagarens vardag och verklighet ser ut. Det har vi hävdat länge och nu får vi det bekräftat i en rapport från Svenskt Näringsliv som frågat 30 800 företagare och 7 700 politiker från alla kommuner. Av svaren framkom att politiker i allmänhet har en mer positiv bild av företagsklimatet än företagarna. Detta kan man inte ...

 

Nyhetsbrev

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Lyssna på radioreklam från Luleå!

Filmer från när Småföretagarna besökte Almedalsveckan!

Leif Svensson i TV om Småföretagarnas riksförbunds Trygghetslösningar

Lyssna på vår ordförande Leif!

Gå med du också!

Småföretagarnas Riksförbund etta!

Stöd Läkare utan gränser


Gör som vi bli företagsvän och stöd Läkare utan gränser.Klicka!
Stöd Unicef


Gör som vi ge unicef ditt stöd.
Gör som vi – stöd WWF

Vårt företag är WWF Vänföretag 2012

Gör som vi stöd WWF.
Småföretagarnas annonsplats

Annonsera gratis.

Du kan som medlem annonsera om köp, försäljning, leta efter samarbetspartner eller mentor, hyra mm på vår hemsida. Registrera dig med ditt medlemsnummer.
Använd vår Rådgivningspanel

Som medlem i Småföretagarna kan du få kostnadsfri juridisk rådgivning. Läs mer här

Varning för bluffakturor

Andra organisationer använder vårt namn eller delar av vårt namn när de försöker värva medlemmar. Läs mer här

Enkät

Skulle du anställa om de 14 dagarnas sjuklöneansvar togs bort ?

Se resultat

Loading ... Loading ...
Skulle du anställa om arbetsgivaravgiften halverades för den första miljonen i lönesumma?

Se resultat

Loading ... Loading ...

Undersöknings arkiv