Småföretagarnas Riksförbund

Kalender

18/10Möte med Tillväxtverket. Samtal kring insatser för ett fortsatt konkurrenskraftigt svenskt näringsliv.
Stockholm.
1/6Möte med Försäkringskassans Partnerråd för samtal om socialförsäkringarna och hur de påverkar företagen (den enskilde företagaren och anställda)
31/5Möte med Tillväxtverket under temat Digitalisering samt fortsatt dialog kring ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv.
Stockholm.
22/5Inspirations- och kunskapsseminarium för medlemmar. Ett rikare liv som företagare – Charlie Söderberg. Arrangeras av Småföretagarna och Balansekonomi. Tid och plats: kl. 18.00. Piperska Muren, Stockholm.
11/5NNR, Näringslivets Regelnämnd, Better Regulation – for a more competitive Europe. Näringslivets Hus, Stockholm.
9/5Möte med Försäkringskassans Partnerråd för samtal om informationen om sjuklön på Försäkringskassans webbplats. Stockholm.
2/5Medverkan vid offentlig utfrågning om framtidens innovations- och entreprenörskapsklimat. Riksdagen, Stockholm.
28/4Företagslotsen i Göteborg. Småföretagarna i möte med Göteborgs Stads Företagslots Näringslivsgrupp. Plats: Business Region Göteborg.
27/4Eget företag i Göteborg. Småföretagarna har monter på mässan Eget Företag och håller även Mingelskola för entreprenörer kl. 12.20. Fri entré. Plats: Brewhouse.
25/4Eget företag i Malmö. Småföretagarna har monter på mässan Eget Företag och håller även Mingelskola för entreprenörer kl. 11.30. Fri entré. Plats: Slagthuset i Malmö.
22/4Småföretagarnas Riksförbunds Förbundsstämma för 2017 hålls på Nordic C Hotel, Vasaplan 4, Stockholm. Se kallelse här
19/4Medverkan vid Entreprenörskapsforum – om ett effektivare svenskt innovations- och företagsstöd. Stockholm.
12/4Möte med Hanna Westerén (S) ledamot näringsutskottet för samtal om småföretagens villkor och möjligheter i Sverige. Göteborg.
7/4Medverkan vid styrelsemöte för NNR (Näringslivets Regelnämnd), Stockholm
6/4Seminarium kring Arbetsförmedlingens rapport om nyanlända på arbetsmarknaden. Stockholm
5/4Medverkan i referensgrupp för Företagande senare i livet. Karlstads universitet.
4/4Möte med Generaldirektör Inger Ek, Upphandlingsmyndigheten. Stockholm
29/3Småföretagarna medverkar vid möte om Sveriges Havsplan då företagande och näringsliv kopplat till havet berörs  på olika sätt.  Havs och vatten myndigheten, Stockholm
27/3Småföretagarna medverkar vid Entreprenörs- och Ledarskapsdagen. Malmö
24/3Swedish Philanthropy Summit 2017 – Småföretagarna medverkar vid Entreprenörskapsforum.  Stockholm
22/3Möte med Tina Ghasemi (M) för samtal om företagares socialförsäkringar, med fokus på sjuk- och föräldraförsäkringen, Stockholm
22/3RUT seminarium -Det är 10 år sedan rutavdraget infördes och branschen har sedan dess ökat med 1 400%! Senaste året har tjänster tagits bort och regler ändrats. Hur har detta påverkat branschen och hur går vi vidare? Deltagare bl.a. sakkunniga  från Skatteverket, Almega, Kommunal, Arbetsförmedlingen och About Time.
22/3Möte med Centerpartiet Göteborg som bjudit in oss för att få input om vilka frågor som är viktiga för företag för att skapa ett företagsklimat i världsklass. Göteborg
22/3Möte med Stadskontoret. Samtal kring små företags förutsättningar att delta i offentliga upphandlingar  det upphandlingsstöd Upphandlingsmyndigheten erbjuder.
Stockholm.
15/3Vinnova:Nytt stöd riktat till innovatörer. Vinnova vill ha inspel från och bolla sina idéer med intresseorganisationer, kring stödåtgärder. Stockholm.
15/3Regional tillväxt eller stagnation – hur bör entreprenörskap beskattas?  Per Åsling (C), ordförande skatteutskottet i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund bjuder in till seminarium i riksdagshuset. Stockholm.
14/3Möte med Tillväxtverket. Samtal kring insatser för ett fortsatt konkurrenskraftigt svenskt näringsliv.
Stockholm.
9/3Möte om betalningstider i Näringslivet på Näringsdepartementet,  Stockholm.
9/3Möte med Försäkringskassans Partnergrupp (Arbetsgivarverket, Företagarna, Försäkringskassan, SKL, Småföretagarnas Riksförbund, Svenskt Näringsliv), Stockholm.
8-9/3Småföretagarna besöker Växjö kommun och lokala företag tillsammans Med A-C Hammar Johnsson (M) Näringsutskottet, Stockholm.
4/3Dialogmöte med Upphandlingsmyndigheten, Stockholm.
2/3Seminarium i riksdagshuset gällande beskattning av fåmansbolag. Stockholm.
25/2Småföretagarnas Riksförbund deltar på SFKM:s (Skandinaviska Förbundet Komplementärmedicin) årsmöte, Göteborg, med bl a information om förbundet
23/2Möte med Jennie Nilsson (S), ordf näringsutskottet och Hanna Westerén (S), ansvarig småföretagarfrågor, för samtal om näringspolitiska frågor som kan underlätta för företagen.
15/2Möte med Skatteverket, Stockholm
15/2Vi träffar invandrande entreprenörer som läser svenska på Folkuniversitetet för att prata om småföretagande och nätverkande i Sverige.
15/2Vi medverkar vid Swedish Entrepreneurship Summits årliga konferens, Örebro
14/2Möte med Solveig Zander  socialförsäkringsansvarig (C), för samtal om företagares socialförsäkringar, med fokus på sjuk- och föräldraförsäkringen, Stockholm
13/2Möte med Riksrevisionen för att samtala om företagares föräldrapenning och regler för att fastställa företagares SGI (Sjukpenninggrundande inkomst)
10/2Göteborgsmingel på Clarion Hotel Post, Göteborg
8/2Medverkan i Näringslivets Regelnämnds styrelsemöte, NNR, Stockholm
3-4/2Småföretagarnas Riksförbund är utställare vid Centerpartiets kommundagar i Göteborg
25/1Småföretagarna medverkar i ett seminarium i riksdagen  ”Vårt val regional tillväxt eller stagnation” anordnat av Aron Modig (KD), Stockholm.
19/1Medverkan i en öppen utfrågning i riksdagen ”Det kontantlösa samhället – så påverkar det vardagen för folk och företag i Sverige”. Riksdagen, Stockholm.
18/1Möte med BASUN, om samverkan kring ett arbetsmarknadsprojekt i Botkyrka, Stockholm.
17/1Möte med Joakim Wiberg, Åkeriföretagen, för diskussion kring kilometerskatten, Stockholm.
15/1Branschmöte hos Skatteverket med deras generaldirektör
15/1Möte med medlemsorganisationen SFKMs kontaktperson Arne Hamberg.
15/1Möte med Stefan Hult, Näringsdepartementet. Diskussion kring ”enklare vägar till jobb”, Stockholm.
16/12Möte med Stefan Hult, Näringsdepartementet. Diskussion kring ”enklare vägar till jobb”. Stockholm.
15/12Småföretagarna deltar i en workshop om ”hur vi kan främja innovativa affärsidéer och innovatörer” på Vinnova. Stockholm.
15/12Möte med Näringsutskottets vice ordf.  Lars Hjälmered (M), diskussion kring 3:12-reglerna och km-skatten. Stockholm.
15/12Möte med tillväxtverket för diskussioner kring  småföretagarnas förutsättningar och behov för tillväxt. Stockholm.
14/12Sweden Demo Day. Småföretagarna är med och delar ut pris till framgångsrikt Start up företag. Stockholm.
12/12Styrelsemöte NNR (Näringslivets Regelnämnd). Stockholm.
7/12Möte med Larry Söder (Kd), för att diskutera effekterna av 3:12 reglerna för våra medlemmar. Stockholm.
6/12Möte med Försäkringskassans partnergrupp (Försäkringskassan, Arbetsgivarverket, Företagarna, Svenskt Näringsliv). Stockholm.
30/11WomEngage, konferens om kvinnors företagande i Sverige. Arrangörer: Helena Lindahl (c) näringspolitisk talesperson och Jennie Nilsson, ordf näringsutskottet. Stockholm.
21/11Möte med Aron Modig (kd) ledamot i socialförsäkringsutskottet. Göteborg. Samtal kring hur reglerna i socialförsäkringen fungerar för företagare.
18/11Samspelet. Dialog mellan Göteborgs Stads ledande politiker, tjänstemän och företagare hur staden kan förbättra företagsklimatet. Småföretagarna medverkar tillsammans med ett antal medlemsföretag som får tycka till.
16/11Mitt Företag i Karlstad. Småföretagarna medverkar med monter. https://mittforetag.com/evenemang/karlstad/
16/11Möte med representanter för SD från olika utskott. Bland annat om  socialförsäkringen för småföretagare, lärlingssystemet och kilometerskatten. Stockholm.
15/11Möte med Centerpartiet Stockholms företagarnätverk, för att samtala om Småföretagarnas förslag för bättre företagsklimat och fler arbetstillfällen.
10-12/11Eget Företag på Stockholmsmässan. Småföretagarna träffar du i monter A43:17. Mingelskola 10/11 kl. 10.30. Fri entré.
9/11Vi träffar Per Åsling (c), ordf  i Skatteutskottet, för att diskutera förslaget om att införa kilometerskatt.
2/11Möte med Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten, om villkoren och möjligheterna för småföretagen att delta i offentlig upphandling. Stockholm.
1/11Möte med civilminister Ardalan Shekarabi om villkoren och möjligheterna för småföretagen att delta i offentlig upphandling. Stockholm.
12/10Möte med Marta Obminska (m) ledamot i konstitutionsutskottet samt styrelseledamot i moderaternas nationella företagarråd.
11/10Småföretagarna deltar i en workshop arrangerad av Kristdemokraterna i riksdagen på temat ”Det svenska innovationssystemet”.
11/10Driva eget dagen på Rival, Stockholm.
6/10Möte med Catharina Bäck, försäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
5/10Småföretagarna medverkar vid Migrationsdagen, Stockholm.
4/10Småföretagarna deltar i paneldebatt på temat ”Ett förändrat företagsklimat i Göteborg”. Arrangör Kristdemokraterna i Göteborg.
26/9Möte med Arbetsrättsjouren för diskussion kring LAS och hur de kan hjälpa våra medlemmar.
20/9Småföretagarna deltar i Försäkringskassans partnerråd. Stockholm.
15/9Vi träffar Marcus Friberg Mp Kommunalråd Helsingborg för att diskutera alternativ till höjd kilometerskatt för lastbilar, eftersom detta drabbar småföretagare och landsorten.
8/9Medverkan i ett nytt nätverk för entreprenörskap och företagande i regi av Tillväxtverket. Stockholm.
1/9Möte med Arbetsförmedlingen för information om kostnadsfri rekryteringstjänst för företag. Göteborg.
1/9Möte med Solid Media Group. Göteborg.
30/8Möte med Skatteverket med fokus på deras Kundmötesprogram. Stockholm
30/8Företagsbesök tillsammans med Hanna Westerén (S), riksdagens näringsutskott, i syfte att utveckla näringspolitiken för att få fler i arbete. Göteborg.
22-23/8Möte med Skatteverket med anledning av införandet av personalliggare inom Bilservice, Kropps o skönhetsvård o Grossistverksamhet.
18/8Möte med Nathan Heller journalist från The New Yorker med anledning av Småföretagarnas medverkan i kontantupproret. Mötet äger rum på Kulturhuset, Sergels Torg Stockholm kl.11.00. Ordförande Christina Tallberg från PRO kommer även att medverka under mötet.
3-10/7Småföretagarnas Riksförbund på Almedalsveckan i Visby.
20-22/6Entreprenörsveckan i Båstad. Småföretagarnas Riksförbund ställer ut och håller Affärsmingelskola ”Så får du människor att vilja göra affärer med dig”, 20/6 kl. 10.30-12.30. Fri entré. http://www.entreprenorsveckanbastad.se/
20/6Möte med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (s) i Stockholm, för samtal om företagares föräldraförsäkring och förslaget att företagare ska betala sjukkostnader för anställda fr o m den 91:a dagen.
17/6Möte med SD i Riksdagshuset, för presentation och diskussion om vårt förslag till lärlingsutbildning, Stockholm
8/6Business Region Göteborg (BRG) presenterar den senaste konjunkturutvecklingen i Göteborgsregionen.
29-31/5Lars Strömberg, Småföretagarnas Riksförbund och Riksdagsman Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Näringsutskottet, besöker småföretagare på Gotland.
25/5SAK-mässan på Bilia i Sisjön i Göteborg. Fri entré.
24/5Möte med Hanna Westerén (S) för samtal om småföretagarfrågor, enklare regelverk och tryggare socialt skyddsnät, Stockholm
21/5Inspirationseftermiddag med Mingelskola på Edens Event och Festvåning i Luleå kl. 14-18. Fritt för medlemmar.
20-21/5Småföretagarnas Riksförbund är utställare vid Moderaternas Sverigemöte 2016, Malmö
19/5Presentation av Småföretagarnas färska rapport Lärlingsplan för framtiden i Riksdagen, kl 08.00  anmäl dig här
11/5SAK-mässa Helsingborg på Sundspärlan
28/4Nyföretagardagen Helsingborg.
28/4Möte med Skatteverket, Stockholm
27-28/4Nyföretagarveckan i Malmö. Träffa Småföretagarnas Riksförbund på Starbucks på Malmö C.
23/4Småföretagarnas Riksförbund Förbundsstämma, Stockholm
21/4Medlems-/kundkväll i Växjö. Småföretagarnas Riksförbund, Visma och SEB bjuder in. Fritt för medlemmar. Separat inbjudan. Växjö
13/4SAK-mässan i Malmö, Småföretagarnas Riksförbund ställer ut.  Fri entré. , Malmö
11/4 Entreprenörs- och Ledarskapsdagen i Malmö kl. 17-21. Småföretagarnas Riksförbund ställer ut. Fritt för medlemmar. Separat inbjudan, Malmö
5/4Medverkan vid seminarium i Riksdagen, arrangör KD, ”Finansiering av goda idéer”, Stockholm
15/3Möte med Jan-Olof Larsson (S).  Om småskalig vattenkraft och landsbygdsföretagande, Stockholm
15/3Affärsfokus Malmö-Lundregionen. Mer info på: http://affarsfokus.nu/
11/3Så klarar vi invandring och digitalisering med miljonprogram för kunskap. Frukostseminarium med näringsliv och politiker. Arrangör: Almega, Göteborg
9/3Möte med SD näringspolitiska talespersoner, Stockholm
3/3Executive Seminariar och bokrelease ”Sveriges entreprenöriella ekosystem – företag, universitet och politik”, Handelshögskolan  Göteborg.
24/2Nacka Företagarträff, NackaStrandsMässan, Fri lunch vid anmälan senast 17/2.
Se program och anmälan
23/2Webbseminarium- Vad alla småföretagare bör känna till om bokföring  – Lyssna till Margareta Elleby som berättar om vad du bör känna till om bokföring!
23/2Möte med Solveig Zander (C), ansvarig socialförsäkringsfrågor och Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler
22/2Möte med Roger Mörtkvist, Utbildningsdepartementet, diskussion om lärlingssystem för småföretagare, Stockholm
16/2Möte med Fredrik Dahlberg, SRF, om förändringar i 3:12-regler och förändring av gräns för revisionsplikt, Stockholm
11/2Möte med Centern, Stockholm
10/2Styrelsemöte NNR (Näringslivets Regelnämnd), Stockholm
10/2RHESAM-konferens – Seminarier om rehabilitering/åtgärder långtidssjukskrivningar med bl a socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, Stockholm
9/2Stockholmsmingel på Berns, Stockholm
5/2Möte med företagsakuten (råd och hjälp för företag i kris) vid Business Region Göteborg (BRG)
4/2Möte med Innerstaden , Göteborg
4/2Göteborgsmingel på Trägår’n , Göteborg
22/1Småföretagarna medverkar på TOMERs (Torg- och marknadshandlarna) årsstämma, Stockholm
19/1Seminarium – Hur kan vi förbättra regelgivningsprocessen i Sverige? Näringslivets Regelnämnd och Tillväxtverket, Stockholm
19/1Medlemsmöte FSOL, Föreningen Sveriges offentliga leverantörer, Stockholm
12/1Mentor- och adept-träff med Nyföretagarcentrum Öresund inkl. Affärsmingelskola
17/12Som medlem i Gruppen ”Kontantupproret”, under ledning av f.d. Rikspolischefen Björn Eriksson, träffar vi Annika Brickman på Riksbanken för framföra vår åsikt att Riksbanken borde ta sitt ansvar och tvinga bankerna att ta emot kontanter, Stockholm
10/12Invigning NyföretagarCentrum Söder, Stockholm
8/12Möte med NNR, Kommunernas regeltillämpning och företagsklimatet- Vad behöver företagen och vad vill SKL?
8/12Möte med Arbetsmiljöverket, Stockholm
8/12Möte med Arbetsmiljöverket, Stockholm
8/12Innovation Stockholm, Stockholm
7/12Presentation av Småföretagarnas bok ”Jakten på företagsamhet – så kan Sverige hamna i topp” för Allianspartierna, Göteborg
7/12Möte med Praktiska Gymnasiet. Gymnasiala lärlingar – hälften teori och hälften praktik, Göteborg
3-4/12Styrelsemöte, Göteborg
3/12NNR styrelsemöte, Stockholm
3/12Styrelsen medverkar på Göteborgs Stads Företagslots Näringslivsmöte, Göteborg
1/12Webbinarie: Jobba mindre tjäna mer med Anna Åberg kl. 12:00 – 13:00 Anmäl dig här
1/12Möte med moderaternas projektgrupp i Göteborg, Samtal om hur det lokala företagsklimatet kan förbättras, Göteborg
30/11Möte med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), Stockholm
30/11Möte med Skatteverket om Personalliggare och kassaregister, Stockholm
25/11SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Örebro
24/11Öppet event med Affärsnätverket Qoola Qvinnor, Göteborg
24/11IDD-dagarna (Internet Discovery Day), Vi delar ut ett pris till den startup som har den bästa lösningen som underlättar för småföretagarens vardag? Stockholm
24/11Möte med Skatteverket om Personalliggare och kassaregister, Stockholm.
18/11Möte med Moderaternas arbetsmarknadskommitté, Stockholm
17/11”Fler affärer till stadens småföretag?” Götacentern (C) bjuder in till diskussion, Göteborg
11/11Möte med Torg- och marknadshandlarna (Knallarna) om bl.a. kassaregisterregler, Stockholm
11/11Möte med (M) arbetsmarknadskommitté, Stockholm
10/11SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Skåne Nordost
10/11Möte med S, Stockholm
9/11Leda Seminarium om företagandes villkor för (M), Borlänge
5-7/11Eget Företag, Stockholm Älvsjö
5/11Förenkla Helt Enkelt 2.0, Göteborg
5/11Möte med (C) från Skatte- och Näringsutskottet, Stockholm
5/11Seminarium om globalisering och digitalisering, Stockholm
4/11Möte med (S) i Skatteutskottet, Stockholm
3/11Möte med Innerstaden, Göteborg
3/11Möte med KD, Göteborg
28/10Möte med Qoola Qvinnors Affärs- och karriärnätverk, Göteborg
27/10Seminarium om offentlig finansiering av företagande, Timrå
27/10Webbinarie: Hur gör man PR som småföretagare? med Marie Hagberg kl. 19:00 – 20:00 Läs mer om webbinariet här.
21/10SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Stockholm (prel)
19/10Seminarium om Landsbygdsutveckling, hantering av vattendirektiv, Vårgårda kommun
15/10Diskussionsforum med Universitets- och Högskolerådet i Stockholm, Stockholm
8/10Näringslivsdagarna, Helsingborg
7/10SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Helsingborg
1-2/10Styrelsemöte, Stockholm
30/9Möte med C, Stockholm
29/9Bokrelease: Jakten på företagsamheten, författare Nima Sanandaji och Erik Sjölander, Plats: Riksdagen.
23/9SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Jönköping
22/9Gomorron Sverige-Svt, Småföretagarnas Riksförbund kommenterar regeringens budget utifrån ett småföretagarperspektiv, Stockholm
21/9Möte med Moderaterna, Stockholm
17/9Göteborgsminglet- Skapa nya affärer genom personliga möten. Träffa Småföretagarnas Riksförbund. www.goteborgsminglet.se
16/9Möte med Socialdemokraterna , Stockholm
10/9Möte med Sveriges Byggindustrier, Stockholm.
7/9Business Region Göteborg (BRG) presenterar undersökning om företagsklimatet i Göteborg, Göteborg.
4/9Möte med Moderaterna, Stockholm.
4/9NNR, Näringslivets Regelnämnd – Styrelsemöte, Stockholm
3/9Paneldebatt – Nätverket Master Club, Stockholm.
28/6-5/7Almedalen, Visby.
3/7Paneldebatt om tillämpningen av LOU (Lagen om offentlig upphandling) och hur den diskriminerar småföretagen.
Plats: Öresundshuset. Tid: 16.00-17.00 Visby/Almedalen.
30/6Mingelkväll med småföretagare och politiker.
Plats: Öresundshuset Tid: 20.00-23.00, Visby/Almedalen.
22-25/6Entreprenörsveckan, Båstad.
Träffa Småföretagarnas Riksförbund måndag till onsdag, och berätta för oss om din vardag som företagare. Du kan även få konkret hjälp med att ta fram ditt företags USP och ett konkret erbjudande till andra småföretagare som besöker vår monter.
24/6 – Affärsmingel 16:00 – 18: 00.
17/6Seminarium Entreprenörskapsforum i samarbete med Tillväxtanalys – Insolvensregler, Stockholm
16/6Sommarlovsentreprenörerna i Ystad
15/6Sommarlovsentreprenörerna i Eslöv
12/6Skatteverket – Branschmöte inom Kontanthandeln, Stockholm.
11-12/6Styrelsemöte, Luleå.
9/6Nätverk Svedala
5/6Möte med Lotsgruppen Näringsliv – Företagslotsen vid Business Region,Göteborg.
4/6Möte med Socialdemokraterna, Stockholm.
26/5Driva Eget-dagen på Hotel Rival, Stockholm.
20/5Möte med Skatteverket, Stockholm.
20/5:SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Göteborg.
8/5NNR seminarium och stämma, Stockholm
6/5Möte med Miljöpartiet, Stockholm.
5/5Möte med MP – diskussion om småföretagarfrågor, Helsingborg.
5/5Möte med Moderaterna, Stockholm.
5/5Möte med Arbetsmiljöverket, Stockholm.
4/5Entreprenörs- och Ledarskapsdagen kl. 17-21 i Göteborg – Träffa Småföretagarnas Riksförbund.
Program: www.ledarskapsdagen. Medlemsrabatt på deltagaravgiften. Anmäl dig här
29/4Möte med Skatteverket, Stockholm.
27/4Webbevent mellan kl. 12.00 – 13.00 om ”Att gå i konkurs”, håll utkik efter anmälan på vår hemsida.
18/4Förbundsstämman Nordic C Hotel kl. 08.00, Stockholm.
15/4NNR, Näringslivets Regelnämnd – Styrelsemöte, Stockholm.
13/4Entreprenörs- och Ledarskapsdagen kl. 17-21 – Träffa Småföretagarnas Riksförbund, Malmö
Program: www.ledarskapsdagen. Medlemsrabatt på deltagaravgiften. Anmäl dig här
8-9/4Sociala Företagsmässan, Stockholm.
8/4:SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Malmö.
31/3Uppgiftlämnarutredningen, Stockholm.
26/3Driva Eget-dagen på SF Biograf Royal, Södra Tullgatan 4, Malmö.
26/3Möte med Småföretagarnas A-kassa betr egenanställda och A-kassa, Stockholm.
25/3Möte med Moderaternas Näringspolitiska Kommitté, Stockholm
25/3Möte med Socialdemokraterna – allmänna företagsfrågor, Stockholm.
24/3Driva Eget-dagen på Biograf Bergakungen, Skånegatan 16 B, Göteborg.
18/3Workshop om näringslivsstrategi för Nacka Kommun.
18/3Möte med C – Socialförsäkringsfrågor, regler i sjukförsäkringen, Stockholm.
10/3Ekonomistyrningsverket – om E.fakturor, Stockholm
10/3Affärsfokuslund – B2Bmässa, Lund.
5-6/3Styrelsemöte, Stockholm.
4/3Driva Eget-dagen på Hotel Rival, Stockholm.
2/3Webbevent mellan kl. 12.00 – 13.00 om ”Styrelsearbete”. Läs mer och anmäl dig här!
24/2Skatteverket – Skattefrågor/Kassargister/Personalliggare, Stockholm.
20/2Möte med KullaAkademin, Höganäs.
20/2Göteborgsminglet på Scandic Opalen – Träffa Småföretagarnas Riksförbund, www.goteborgsmingel.se, Göteborg.
18/2Möte med C – Småskalig vattenkraft, Stockholm.
18/2Möte Jan Nylander och Mats Engelman – Offentligt riskkapital till innovativa företag, Stockholm.
18/2Innovationsupphandling, Stockholm.
11/2NNR, Näringslivets Regelnämnd – Styrelsemöte, Stockholm.
10/2Stockholmsminglet – Skaffa nya affärskontakter www.mingelstockholm.se, Stockholm.
9/2Möte med KD – Hur företagare hamnar i kläm mellan olika lagstiftningar, Stockholm.
4/2Möte med Skatteverket – inspirationsdag kring betallösningar, Stockholm.
29/1Möte med EU-kommissionens utsände Vilmos Budvari – om Small Bussiness Act for Europé, Stockholm.
22/1Uppgiftslämnarutredningen, Stockholm.
21/1Möte med KD – Socialförsäkringsfrågor, regler i sjukförsäkringen, Stockholm.
21/1Innovationsupphandling, Stockholm.
14/1SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Helsingborg.

17/12:Innovationsupphandling, Stockholm.
10/12:Skatteverket – Diskussioner om kontanthanteringsproblematiken, Stockholm.
9/12:Näringslivets Regelnämnd, styrelsemöte i Stockholm.
4-5/12:Styrelsemöte, Helsingborg.
4/12:Women in Networking – Paneldebatt, Women & Economics med Örebro Regionförbund, Tillväxtverket, Örebro och Karlstad Universitet, Karlskoga Science Park, Nyföretagarcentrum mfl. Karlskoga.
3/12:Utredningen om Matchningsanställningar, Arbetsmarknadsdepartementet. Stockholm.
3/12:NNR regelförbättrings- och regelförenklingsfrågor samt Näringsministerns om regeringens regelförbättringsanda. Stockholm.
2/12:Lärlingslotsen, Östersund.
26/11:Innovationsupphandling, Stockholm.
26/11:Möte med C, Socialförsäkringsfrågor, Stockholm.
26/11:B2B-mässa, Örebro
20/11:Möte med KD, Småföretagsfrågor, Stockholm.
19/11:B2B-mässa, Kristianstad.
18/11:Samverkan mot Fakturabedrägerier på UC AB . Stockholm.
18/11:Uppgiftslämnarutredningen, Stockholm.
29/10:Stora Entreprenörs- och Ledarskapsdagen. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg. www.ledarskapsdagen.se
22/10:B2B-mässa, Stockholm.
21/10:Möte med KD i riksdagshuset om socialförsäkring-sjuklön-mm, Stockholm.
3/10:World Values Day – Möte om värderingar mellan studenter och näringsliv, Göteborg.
1-2/10:Innovation för framtida tillväxt, Stockholm
30/9:Möte med Arbetsförmedlingen, Göteborg.
25-26/9:Styrelsemöte, Örebro.
23/9:Riksskatteverket – Kassaregisterlagen och personalliggare, Stockholm.
16/9:Göteborgsminglet – Skaffa nya affärskontakter www.goteborgsmingel.se , Göteborg.
10/9:Mingelskola – Lär dig mingla med resultat www.goteborgsmingel.se , Göteborg.
9/9:Driva Eget-dag på Hotel Rival, Stockholm.
9/9:Näringslivets Regelnämnd, styrelsemöte i Stockholm.
4/9:Workshop i tema Starta och driva företag – Näringsdepartementet, Stockholm.
4/9:Företagarföreningen i Näsby Park, Stockholm
1/9:Möte med David Lega (KD), Göteborg.
29/8:Möte med C Riksdagshuset. Undantaget i LAS mm, Stockholm.
28/8:Möte med Småföretagarnas A-kassa (SMÅA) , Stockholm.
27/8:Innovationsupphandling i Stockholmsregionen
25/8:Möte med Näringsutskottets ordf Mats Odell och Lars Axel Nordell KD, Örebro.
20/8:Möte med Exportkreditnämnden. Hjälp småföretagare exportera, Höganäs.
9/8:Noliamässan – Alliansen, Piteå
8/8:Noliamässan – Socialdemokraterna, Piteå
2/7:Paneldebatt om småföretagens betydelse för landsbygd och glesbygd, med bl.a. Stefan Fölster från reforminstitutet, moderator är K-G Bergström. 10:00-11:30 i lokalen Börsen på Strandgatan nära Donners plats.
1/7:Mingelkväll för småföretagare Öresundshuset som ligger med ingång från Donners plats 20:00-23:00.
30/6:Paneldebatt arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning. Moderater KG Bergström. 10:00-11:30 i lokalen Börsen på Strandgatan.
V27:Almedalsveckan.
25/6:Regeringens Uppgiftslämnarutredning, Stockholm
23-25/6:Entreprenörsveckan Båstad.
23/6:Småföretagarnas eftermiddag på Entreprenörsveckan Båstad.
Miniseminarier om småföretagarens olika fallgropar och hur de kan undvikas.
Fikabuffé (sponsras av SEB och Trygg Hansa).
Affärsmingelskola.
Affärsmingelbingo med många fina priser (sponsras av våra medlemmar).
18/6:Allmänpolitiskt möte med Centerpartiet i Riksdagshuset, Stockholm
11/6:Möte med Försäkringskassan centralt, Stockholm
30/5 – 1/6:Miljöpartiet de gröna kongress i Göteborg.
27/5:Seminarium med Svensk Handel om kommunalt regelkrångel, Stockholm.
23/5:Företagslotsen vid Business Region, Göteborg.
23/5:Möte Landskrona Kommun – Lärlingsutbildning, Landskrona
21/5:B2B Företagsmässan, Göteborg / Mölndal.
20/5:Sveriges Offentliga Inköpare, Stockholm.
16/5:NNR-Stämma och EU-seminarium ”Företagens roll i Europa”, Stockholm.
13/5:Styrgruppsmöte Lärlingslotsen, Östersund.
8/5:Arbetsmarknadsseminarium, Stockholm.
6/5:Närodlad politik Centerpartiet, Luleå i Stadshuset.
5/5:Möte om betaltider ICC, Stockholm.
24/4:Nyföretagarmässa i Helsingborg. Klicka här för att ladda ner inbjudan i .PDF-format.
23/4:Näringslivets Regelnämnd, Stockholm
23/4:Handelshögskolan seminarium, Stockholm
12/4:Förbundsstämma Clarion Hotel Arlanda kl. 0830
11/4:Styrelsemöte i Stockholm
7/4:Entreprenörs- och Ledarskapsdagen för kvinnor i Malmö
Nätverks- och inspirationskväll för kvinnliga företagare och chefer. www.ledarskapsdagen.se
1/4:Frukostseminarium i Växjö 08:00 – 10:00 Vilket stöd finns vid rehabilitering i arbetslivet? Klicka här för att se hela inbjudan. Anmälan; lars.stromberg@smaforetagarna.eu
31/3:Entreprenörs- och Ledarskapsdagen för kvinnor i Göteborg
28/3: Stockholm Rosenbad. Möte om självreglering av betalningstider med ICC Sweden.
Nätverks- och inspirationskväll för kvinnliga företagare och chefer. www.ledarskapsdagen.se
26/3:Möte i Stockholm med M representanter i de fem riksdagsutskott som handlägger frågor som berör våra medlemmar.
19/3:Lärlingskonferens i Östersund.
14/3:Styrelsemöte i Helsingborg.
13/3:Styrelsemöte i Helsingborg.
11/3:Seminarium, Västsvenska Handelskammaren i Göteborg.
28/2:Seminarium kring upphandling. Företagslotsen i Göteborg.
27/2:Deltagande i Moderaternas Företagarråd.
26/2:Kl. 11:00 – 12:15 Seminarium. Mynttorget 2, Ledamotshuset, sal L4-17. Anmälan görs senast den 22 februari till andia.ghafouri@riksdagen.se
21/2:Möte med Gunnar Hökmark (M) i Stockholm för att bland annat diskutera småföretagarfrågor.
20/2:Möte i Sthlm med FP Arbetsplatsförlagt Lärlingssystem.
20/2:Göteborgsminglet. Vi medverkar med monter för att informera om vår verksamhet och skapa nya kontakter. Cirka 300-400 personer träffas över frukost för att knyta nya affärskontakter!
Världskulturmuseet kl 07.30-10.00. Anmälan: www.goteborgsmingel.se
17/2:Möte i Göteborg med M-representanter från Näringsutskottet.
12/2:Möte Sthlm med S Mikael Damberg. Näringspolitik
12/2:Affärsmingel i Stockholm. Vi medverkar med monter för att informera om vår verksamhet och skapa nya kontakter. Berns Salonger kl 8.00-10.00. Deltar gör också årets Affärsnätverkare 2013, Carina Nunstedt. Anmälan: www.mingelstockholm.se
11/2:Näringslivets Regelnämnd, styrelsemöte i Stockholm.
11/2:Möte med Moderata Företagarrådet och finansminister Anders Borg.
7/2:Möte med Lotsgruppen Näringsliv i Göteborg. Företagslotsen vid Business Region
30/1:Möte med Näringslivets Regelnämnd.
29/1:Växjökonferensen, Nationell arena för skol- & utbildningsfrågor
28/1:Växjökonferensen, Nationell arena för skol- & utbildningsfrågor
12/12:Näringslivets Regelnämnd. Styrelsesammanträde Stockholm Handelskammare, Malmskillnadsgatan 46r
12/12:Småföretagarnas Riksförbunds after work i Malmö. Paddys. Välkomna.
12/12:En dörr in till statliga myndigheter för företag. Riksdagen.
6/12:Styrelsemöte i Stockholm
5/12:Styrelsemöte i Stockholm.
3/12:Möte med M i riksdagshuset om LOU.
25/11:Civilekonomernas och Ratios konferens ”Fördubbla företagandet bland akademiker” Stockholm.
22/11:Vi deltager i Göteborg. Småföretagare får hjälp av Företagslotsen.
21/11:EU-kommissionen, seminariet Gränsöverskridande handel, Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm.
20/11:Center och Ekonomiskt seminarium onsdagen 20/11 kl 10.00 Riksdagen. Mynttorget 2.
Omvandla lön till kapital med personaloptioner, hur gör vi det lättare?
19/11:Göteborg. Vi deltar i utbildningen Förenkla – helt enkelt.För små och medelstora företag som bedriver handel med EU:s inre marknad är indrivning av skulder ett område där man kan stöta på problem. EU kommissionen anordnar nu ett antal seminarier i hela Europa på temat gränsöverskridande krediter och skuldindrivning.
14/11:Klockan 17-19 Plats: Paddys Restaurang i Malmö. Välkommen på After Work med Småföretagarnas Riksförbund. Vi minglar, knyter nya kontakter och pratar småföretagande under trevliga former. Även blivande småföretagare och ni som inte är medlemmar hos oss är varmt välkomna.
6/11:Utrotningshotade jobb. M. Skandiasalen. Mynttorget 1. Hur räddar vi hantverksyrkena?
6/11:Calmando. Opinionsbildning. Stockholm.
5/11:Calmando. Opinionsbildning. Stockholm.
31/10:Rundabordssamtal om Export och internationalisering – i svenska småföretag.
29/10:Bättre företagsklimat med kommunal regelförbättring! Tillsammans med Sv Näringsliv och Näringslivets Regelnämnd.
21/10:Entreprenörs- och Ledarskapsdagen för kvinnor
Inspirationskväll för beslutsfattare och företagare med fem föredrag och stor minimässa där Småföretagarnas Riksförbund medverkar som utställare.21 okt kl 17-21, Elite Park Avenue Hotel i Göteborg
Länk till program: Entreprenörs- & Ledarskapsdagen för kvinnor
17/10:Deltager vi i Förenkla är det så enkelt! Plats: Mälarsalen Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2.
9/10:LärlingsLotsen, Regionförbundet Jämtlands Län. Vår lärlingsrapport diskuteras.
8/10:Vi träffar Göteborgs Stad och Business Region Göteborg (BRG), för att diskutera hur vi kan förbättra och förenkla för företagen.
6/10:Moderata Studenters Höstkonvent 2013! Lärlingsutbildning. Moderaternas Hus i Stockholm.
5/10:Moderata Studenters Höstkonvent 2013! Lärlingsutbildning. Moderaternas Hus i Stockholm.
5/10:Eget företagsmässa i Älvsjö. Monter och 6-7 av styrelsen som ställer upp.
4/10:Eget företagsmässa i Älvsjö. Monter och 6-7 av styrelsen som ställer upp.
3/10:Eget företagsmässa i Älvsjö. Monter och 6-7 av styrelsen som ställer upp.
3/10:Deltager vi med två representanter i BCG Sverigestudien – Frukostseminarium.
25/9:möte och pressträff med MP om borttagandet av sjuklöneansvaret och sänkning av arbetsgivaravgiften i enlighet med våra förslag.
24/9:Möte med Centerpartiet
V27:Almedalsveckan
17/6:Möte med MP. Lärlingsrapporten
3/6:OECD-möte i Stockholm om regelförenklingar med NNR som en av initiativtagarna
15/5:Möte med Kommunförbundet Skåne. Effektiv miljötillsyn
7/5:Möte med MP om vår lärlingsrapport
29/4:M möte med företagsbesök
26/4:Träff med ungdomsförbund om Lärlingssystemet
22/4:M möte med företagsbesök
22/4:Driva Eget Dagen i Stockholm
10/4:Möte med KD om sjuklöneansvaret
8/4:Styrelsemöte i Näringslivets Regelnämnd
27/3:Möte med FP, lärlingsfrågan
26/3:Möte med V, sjuklöneansvaret
5/3:Möte med Naturvårdsverket
20/2:Möte Skatteverket och AF
15/2:Möte med SEB/Trygg Hansa. Trygghetspaket för Småföretagare
13/2:Möte med advokatsamfundet om rättsskydd för småföretagare
31/1:Deltog vi i mötet ”Effektiv Miljötillsyn” med kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen och Svenskt Näringsliv
25/1:Möte med M representant i skatteutskottet
22/1:Möte med S, näringslivsfrågor
21/1:Möte med NNR/Näringslivets Regelnämnd om vårt deltagande i deras arbete
21/1:Möte med SEB/Trygg Hansa. Trygghetspaket för småföretagare
4/12:Träff med FP för diskussion av bla sjuklönefrågan, arbetsgivaravgiften, utbildningsfrågor mm
23/11:Möte med Ami där vi diskuterade ett samarbete om mentorskap för småföretagare
23/10:Träff med v ordf Wiggo Lindgren och en engagerad medlem Anders Åkerman från kompetensgruppen tjänstemän på Just.dep
Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.