• Hänt i vecka 19!

Hänt i vecka 19!

Företagen i Sverige omfattas av mängder med lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Senast de räknades uppgick de till ca 11 500 st. Varje år fyller företagen i 96 miljoner blanketter som 90 svenska myndigheter begär in. Kostnaderna för denna administration beräknas öka med 1,2 miljarder per år för svenska företag och för 2016 uppgick den till 3,6 miljarder. Detta är helt fel väg att gå och gör Sverige mindre konkurrenskraftigt i förhållande till andra EU-länder. Med det som utgångspunkt finns det många skäl till att förbättra regelverken, minska regelbördan och därmed öka konkurrenskraften.

I veckan var Småföretagarnas Riksförbund på ett seminarium Better Regulation – for a more competitive Europa anordnat av NNR Näringslivets regelnämnd, en förening där vårt förbund är medlem. De som talade var Frans Timmermans, 1:a vice president Europakommissionen, Mikael Damberg, näringsminister och Paul Mollerup, Ordförande för det danska implementeringsrådet.

Det var väldigt intressant att höra hur man inom EU ser på vikten av att minska regelbördan. Timmermans ansåg att regler är viktiga verktyg för att skapa rättvisa och goda förutsättningar för den fria rörligheten. Men när reglerna skapar en minskad tilltro till samhällssystemet och där en uppblåst faktadopad byråkrati skapar en faktaresistens blir det ett hot mot hela EU och demokratin. Han var även väldigt upprörd över hur nationella politiker haft en tendens att skylla nationell byråkrati på EU och därmed smutskastat värdet och arbetet inom EU att minska på regelmängden. Det var i det sammanhanget mycket spännande att se hur vår näringsminister ville sjunka genom golvet i vetskap om att svenska politiker varit väldigt duktiga på just detta. Sverige är duktigt på att tolka och införa regler från EU men även otroligt skickliga på att vilja vara bäst i klassen och lägga på en massa tillägg för att visa hur bra vi är på juridiska lösningar. Olyckligtvis så drabbar det alla småföretagare i landet som ständigt brottas med att vara myndigheterna till lags och får lägga massvis med tid på att förklara varför de fyllt i blanketterna fel. Det framkom i diskussionen att det är avgörande att vid regeltillförsel tänka på de små företagens villkor. Olyckligtvis kan jag konstatera att man inte lever som man lär i det fallet.

Därför är det viktigt att Småföretagarnas Riksförbund finns och kan framföra konkreta exempel från verkligheten. Det är i medlemmarnas berättelser kring upplevda orättvisor som ger vårt förbund den styrka som vi besitter. För att få tillstånd en förändring och minska regelbördan vill vi fortsatt ha en dialog med våra medlemmar och även om vi inte alla gånger kan hjälpa till i varje enskilt ärende så bidrar det till att öka tyngden i vårt arbete med att visa politiker och myndigheter att de inte kan gömma sig bakom regelverk och byråkrati. För bakom varje regel som införs för att klämma åt 1 % av eventuella fuskare finns det 99% hedersamma företagare som får ägna ytterligare kraft och energi för att lyfta den tunga administrativa bördan.

Veckan i övrigt har bestått i att hantera administration och rapportering vilket innebär att vi inte har några remisser eller debattartiklar att länka till i denna vecka. Däremot kan jag tipsa om att ta del av Timbros rapport kring villkoren för företagare och jag länkar till en ledare i Kristianstadsbladet som ger en god sammanfattning av rapporten. Med koppling till ökad regelbörda för företagare blir den totala bilden av företagarnas villkor mer och mer komplex.

http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/egenforetagare-ar-det-nya-proletariatet/

 

Önskar er alla en trevlig helg med följande citat från General Douglas MacArthur

”Rules are mostly made to be broken and are too often for the lazy to hide behind”

 

Mattias Andersson
Näringspolitisk samordnare
Småföretagarnas riksförbund

Epost: mattias.andersson@smaforetagarna.eu

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.