Remissvar

Remissvar: Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Denna remiss besvarades den 5/4-2017. Här kan du läsa remissvaret: Promemoria Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter.. Läs mer

Remissvar: En översyn av lagstiftningen om företagsbot

Denna remiss besvarades den 29/3-2017. Här kan du läsa remissvaret: Betänkandet SOU 2016:82 En översyn av lagstiftningen om företagsbot

Remissvar: Betänkandet En känneteckensrättslig reform

Denna remiss besvarades den 6/3-2017. Här kan du läsa remissvaret: Betänkandet SOU 2016:79 En känneteckensrättslig reform

Remissvar: Betänkandet En svensk flygskatt

Denna remiss besvarades den 28/2-2017. Här kan du läsa remissvaret: Betänkandet SOU 2016:83 En svensk flygskatt

Remissvar: Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer

Denna remiss besvarades den 23/2-2017. Här kan du läsa remissvaret: Betänkandet SOU 2016:70 Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och.. Läs mer

Remissvar: Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden

Denna remiss besvarades den 21/2-2017. Här kan du läsa remissvaret: Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden SOU 2016:78

Remissvar: Ökad insyn i välfärden

Denna remiss besvarades den 21/2-2017. Här kan du läsa remissvaret: Betänkandet SOU 2016:62 Ökad insyn i välfärden

Remissvar: Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag

Denna remiss besvarades den 8/2-2017. Här kan du läsa remissvaret: Betänkandet SOU 2016:75 Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag

Remissvar: Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet

Denna remiss besvarades den 30/1 -2017. Här kan du läsa remissvaret: Betänkandet SOU 2016:72 Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet

Remissvar: Yttrande över Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Denna remiss besvarades den 12/12 -2016. Här kan du läsa remissvaret: Yttrande över boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt.. Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.