Remissvar

Remissvar: Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd

Denna remiss besvarades den 9/10-2017. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2017:41 Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd  

Remissvar: Promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

Denna remiss besvarades den 30/9-2017. Här kan du läsa remissvaret: Promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

Remissvar: Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling

Denna remiss besvarades den 28/9-2017. Här kan du läsa remissvaret: Ds 2017:31 Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling

Remissvar: En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra författningar

Denna remiss besvarades den 8/9-2017. Här kan du läsa remissvaret: DS 2017:26 En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några.. Läs mer

Remissvar: Promemorian ”Nya skatteregler för företagssektorn”

Denna remiss besvarades den 25/9-2017. Här kan du läsa remissvaret: Promemorian ”Nya skatteregler för företagssektorn”

Remissvar: Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden – bättre kvalitet och uppföljning

Denna remiss besvarades den 11/9-2017. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2017:38 Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden – bättre kvalitet.. Läs mer

Remissvar: Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen

Denna remiss besvarades den 8/9-2017. Här kan du läsa remissvaret: Ds 2017:19 Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga.. Läs mer

Remissvar: Delningsekonomi – på användarnas villkor

Denna remiss besvarades den 30/8-2017. Här kan du läsa remissvaret: Betänkandet SOU 2017:26 Delningsekonomi – på användarnas villkor  

Remissvar: Om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information

Denna remiss besvarades den 15/8-2017. Här kan du läsa remissvaret: Remissvar angående förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av.. Läs mer

Remissvar: Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

Förbundet anser att utgångspunkten att alla grupper på arbetsmarknaden ska hanteras lika är en princip som ska gälla. Tyvärr noterar förbundet.. Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.