Remissvar

Remissvar: Skatteverkets promemoria personalliggare i fler verksamheter

Denna remiss besvarades den 15/6-2017. Här kan du läsa remissvaret: Skatteverkets promemoria personalliggare i fler verksamheter

Remissvar: Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Denna remiss besvarades den 13/5-2017. Här kan du läsa remissvaret: DS 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Remissvar: Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Denna remiss besvarades den 5/4-2017. Här kan du läsa remissvaret: Promemoria Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter.. Läs mer

Remissvar: En översyn av lagstiftningen om företagsbot

Denna remiss besvarades den 29/3-2017. Här kan du läsa remissvaret: Betänkandet SOU 2016:82 En översyn av lagstiftningen om företagsbot

Remissvar: Betänkandet En känneteckensrättslig reform

Denna remiss besvarades den 6/3-2017. Här kan du läsa remissvaret: Betänkandet SOU 2016:79 En känneteckensrättslig reform

Remissvar: Betänkandet En svensk flygskatt

Denna remiss besvarades den 28/2-2017. Här kan du läsa remissvaret: Betänkandet SOU 2016:83 En svensk flygskatt

Remissvar: Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer

Denna remiss besvarades den 23/2-2017. Här kan du läsa remissvaret: Betänkandet SOU 2016:70 Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och.. Läs mer

Remissvar: Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden

Denna remiss besvarades den 21/2-2017. Här kan du läsa remissvaret: Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden SOU 2016:78

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.