Remissvar

Remissvar: Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

Denna remiss besvarades den 29/11-2017. Här kan du läsa remissvaret: Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med.. Läs mer

Remissvar: Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Denna remiss besvarades den 24/11-2017. Här kan du läsa remissvaret: Promemoria Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Remissvar: Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd

Denna remiss besvarades den 9/10-2017. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2017:41 Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd  

Remissvar: Promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

Denna remiss besvarades den 30/9-2017. Här kan du läsa remissvaret: Promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

Remissvar: Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling

Denna remiss besvarades den 28/9-2017. Här kan du läsa remissvaret: Ds 2017:31 Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling

Remissvar: En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra författningar

Denna remiss besvarades den 8/9-2017. Här kan du läsa remissvaret: DS 2017:26 En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några.. Läs mer

Remissvar: Promemorian ”Nya skatteregler för företagssektorn”

Denna remiss besvarades den 25/9-2017. Här kan du läsa remissvaret: Promemorian ”Nya skatteregler för företagssektorn”

Remissvar: Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden – bättre kvalitet och uppföljning

Denna remiss besvarades den 11/9-2017. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2017:38 Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden – bättre kvalitet.. Läs mer

Remissvar: Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen

Denna remiss besvarades den 8/9-2017. Här kan du läsa remissvaret: Ds 2017:19 Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga.. Läs mer

Remissvar: Delningsekonomi – på användarnas villkor

Denna remiss besvarades den 30/8-2017. Här kan du läsa remissvaret: Betänkandet SOU 2017:26 Delningsekonomi – på användarnas villkor  

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.