Remissvar

Remissvar: Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

Denna remiss besvarades den 18/4-2018. Här kan du läsa remissvaret: Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig.. Läs mer

Remissvar: Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Denna remiss besvarades den 6/4-2018. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2017:95 Ett land att besöka. En samlad politik för.. Läs mer

Remissvar: Den framtida revisionen Morgondagens kompetenskrav – ändringar i förordningen om revisorer

Denna remiss besvarades den 8/3-2018. Här kan du läsa remissvaret: Revisorsinspektionens promemoria Den framtida revisionen Morgondagens kompetenskrav – ändringar i.. Läs mer

Remissvar: Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer

Denna remiss besvarades den 5/3-2018. Här kan du läsa remissvaret: Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer

Remissvar: Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

Denna remiss besvarades den 27/2-2018. Här kan du läsa remissvaret:Promemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet Ds 2017:60

Remissvar: Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna

Denna remiss besvarades den 21/2-2018. Här kan du läsa remissvaret:Promemoria Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna

Remissvar: Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter

Denna remiss besvarades den 9/1-2018. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2017:69 Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter

Remissvar: Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede

Denna remiss besvarades den 22/1-2018. Här kan du läsa remissvaret: Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede. Dnr: S2017/06606/SF

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.